ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

The characteristic of cooperative research activities of OJSC MMK-MSTU rollermen and its innovative orientation is presented. Most significant results in theory and technology achieved by sheet rolling specialists are specified. The largest developments which were introduced in the metallurgical industry have been considered. The prospects of cooperative research and development activities between MSTU and MMK are illustrated.

Keywords

Scientific activity, rolling, innovation process, theory, production technology, implementation, development perspective, model of technological process, pipe billet, high strength rolled steel, mill 5000, mill 2000.

Salganik Viktor Matveyevich – D.Sc. (Eng.), Professor, Head of Metal Forming Department, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8 (3519) 23-20-85. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Chikishev Denis Nikolayevich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 29-85-25. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Denisov Sergey Vladimirovich – D.Sc. (Eng.), Head of the Central Control Laboratory OJSC «Magnitogorsk Iron and Steel Works», Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Poletskov Pavel Petrovich – D.Sc. (Eng.), Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8 (3519) 29-85-25. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rumyantsev Mikhail Igorevich – Ph.D. (Eng.), Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8 (3519) 29-85-70. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kunitsyn Gleb Aleksandrovich – D.Sc. (Eng.), Deputy Head of Rolling Shop -3 OJSC «MMK», Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

References

1. Salganik V.M., Chukin M.V. Istoriya razvitiya i osnovnyye napravleniya deyatel'nosti magnitogorskoy shkoly obrabotki metallov davleniyem [History of development and main activities of Magnitogorsk Metal Forming School].Chernyye metally [Ferrous metals], 2011, Special Issue, pp. 21-25.

2. Rashnikov V.F., Salganik V.M., Gun G.S., Chukin M.V. Osnovnyye napravleniya deyatel'nosti nauchnykh shkol prokatchikov Magnitogorska [The main activities of Magnitogorsk scientific schools of rolling specialist]. Trudy vos'mogo kongressa prokatchikov [Proceedings of the eighth Congress of rolling specialist]. Moscow, 2010, vol. 1, pp. 479-490.

3. Salganik V.M. Kafedra obrabotki metallov davleniyem – obrazovatel'naya i nauchnaya deyatel'nost' [Department of metal forming – educational and scientific activities] Modelirovaniye i razvitiye protsessov obrabotki metallov davleniyem [Modeling and development of metal forming processes]: Intern. collection of scientific papers. Ed. V.M. Salganik. Magnitogorsk: Publ. Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2012, pp. 5-8.

4. Salganik V.M. Istoriya razvitiya i osnovnyye napravleniya deyatel'nosti kafedry obrabotki metallov davleniyem [History and main activities of the Department of Metal Forming]. Modelirovaniye i razvitiye protsessov obrabotki metallov davleniyem [Modeling and development of metal forming processes]: Interregional collection of scientific papers. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2009, pp. 5-13.

5. Poletskov P.P, Salganik V.M. Uluchsheniye profilya i ploskostnosti tonkolistovogo prokata [Improving the profile and flatness of rolled products]. Magnitogorsk: Publ. Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2013, 82 p.

6. Pesin А.М., Salganik V.M., Chikishev D.N. Razvitiye teorii i tekhnologii polucheniya detaley krupnogabaritnykh tel vrashcheniya [Development of theory and technology of large parts rotational bodies]. Magnitogorsk: Publ. Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2010, 102 p.

7. Salganik V.M., Denisov S.V. Tekhnologiya shirokopolosnoy goryachey prokatki polos s povyshennymi ekspluatatsionnymi svoystvami dlya metallicheskikh konstruktsiy [Technology of hot strip rolling with improved performance properties for metal construction]. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2008, 81 p.

8. Salganik V.M., Denisov S.V., Chikishev D.N., Stekanov P.A., Shma-kov A.V., Fomichev A.V. Povysheniye kachestva prokata iz trubnykh staley putem minimizatsii podgibki kontsov tolstykh listov [Improving the quality of pipe rolled steel by minimizing the ends hem of plates]. Metally [Metals]. 2013, no. 6, pp. 46-53.

9. Rumyantsev M.I. Metodika razrabotki rezhimov listovoy prokatki i yeye primeneniye [Methods of development sheet rolling modes and its application].Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2003, no. 3, pp. 16-18.

10. Rumyantsev M.I., Shubin I.G., Mitasov V.S., Nasonov V.V. Sravneniye metodov prognozirovaniya deformatsionnogo uprochneniya metalla pri avtomatizirovannom proyektirovanii rezhimov kholodnoy prokatki [Comparison of methods for predicting the strain hardening of the metal at the automated designing modes of cold rolling]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2012, no. 2, pp. 55-58.