ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

The article analyzes the rise and development of the environmental management concept. Economic efficiency assessment parameters of environmental management have been given. The authors propose to use a comprehensive efficiency assessment which means the comparison of economic benefits of environmental aspects improvement with the product system value. The article presents the results of assessment of economic benefits and economic efficiency of the metallurgical industry environmental management.

Keywords

Environmental management, environmental performance, еco-efficiency, product system, product system value, economic efficiency.

Maiorova Tatiana Vladimirovna – Assistant Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ponomareva Olga Stanislavovna – Ph.D. (Education), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1. Osnovnyie polozheniya strategii ustoychivogo razvitiya Rossii [Sustainable development, Russian Way]. Ed. A.M. Shelehova. Мoscow, 2002. 161 p. Retrieved from http://www.duma.gov.ru/ sustainable/strategy.htm (2015)

2. Dayman S.Y., Ostrovkova T.V., Zaika E.A., Sokornova T.V. Ed. S.Y. Daymana. Sistemyi ekologicheskogo menedzhmenta dlya praktikov [Environmental management systems for practitioners]. Мoscow: D.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, 2004. 248 p.

3. International Chamber of Commerce. The Business Charter for Sustainable Development. N.Y.: ICC, 1991. http:// www.iccwbo.org/home/environment_and_energy/charter.asp (2015)

4. International Organization for Standardization. ISO 14001:1996 Environmental Management Systems – Specification with Guidance for Use. Geneva: ISO, 1996.

5. International Organization for Standardization. ISO 14004:1996 Environmental Management Systems – General Guidelines on Principles, Systems and Sup' porting Techniques. Geneva: ISO, 1996.

6. Natsionalnyiy standart Rossiyskoy Federatsii. GOST R ISO 14045-2014. Ekologicheskiy menedzhment. Otsenka ekologicheskoy effektivnosti produktsionnyih sistem. Printsipyi, trebovaniya i rukovodyaschie ukazaniya [National Standard of the Russian Federation. ISO 14045-2014. Environmental management. Eco-efficiency assessment of product systems. Principles, requirements and guidelines]. Мoscow: Standartinform, 2015. Available at http://docs.cntd.ru (2015)

7. Vesnin V.R. Osnovyi menedzhmenta [Basics of Management]. Мoscow: Prospekt, 2011. 320 p.

8. Usmanova K.F., Kuzina G.V., Banaturskiy N.V. Ed. K.F. Usmanova. Organizatsiya predprinimatelskoy deyatelnosti [Organization of business activities]. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2014. 204 p.

9. Evdokimova T. V. Analysis of the genesis of theoretical approaches to the concept and assessment of effectiveness. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Vestnik of the Tomsk State University]. 2013, no. 3, pp. 22–27.

10. Usmanova K.F. Аgrarno-promyshlennyj kompleks: problemy ehffektivnosti i predprinimatel'stva: monografiya [Agro-industrial complex: The problems of efficiency and entrepreneurship: monograph]. Tyumen State Agricultural Academy, 2007. 147 p.

11. Vremennaya metodika opredeleniya predotvraschennogo ekologicheskogo uscherba [Temporary method of determining the prevented environmental damage]. Мoscow: Goskomekologiya RF, 03.09.1999 Available at http://envi.narod.ru/doc36.htm (2015)

12. Maiorova T.V., Koptyakova S.V. Ekonomika i menedzhment v tehnosfere [Economics and Management in the technosphere]. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2008. 128 p.

13. Federalnyiy zakon ot 21.07.2014 N 219-FZ "O vnesenii izmeneniy v Federalnyiy zakon "Ob ohrane okruzhayuschey sredyi" i otdelnyie zakonodatelnyie aktyi Rossiyskoy Federatsii" [Federal law "On amendments to the Federal law "On environmental protection" and certain legislative acts of the Russian Federation" of 21.07.2014 No. 219]. Availabl at http://base.consultant.ru (2015)