ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

The paper analyses the prospects for the further operation control improvement in the centrifugal-type crushers manufactured by Ural-Omega CJSC in order to maximize their performance in maintaining the required quality of the product obtained at given engineering limitations of motor load. The use of a double-circuit dispensing control system for crushable materials to ensure their reasonable dispersal speed in the grinding chamber is suggested. The task of the system is the ability to control a crushing process under acting disturbances in the properties of raw materials, such as strength and moisture content, with operational control of product grade estimation on the proportion and flakiness of the various fractions.

Keywords

Quality control, centrifugal crusher, grinding of metallic and non-metallic materials, dispensing control optimization.

Burnashev Ruslan Erikovich – Postgraduate Student, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ryabchikov Mikhail Yurievich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical Uni-versity, Russia. Phone: +7 (3519) 298 558. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grebennikova Vera Vladimirovna – Assistant Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7 (3519) 298 558. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ryabchikova Elena Sergeevna – Assistant Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7 (3519) 298 558. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Burnashev R.E. Upravlenie ustroistvom plavnogo puska ventilyatora tsentrobezhnoy drobilki po protokolu Modbus v usloviyakh ZAO “Ural-Omega” [The control of a centrifugal crusher fan soft starter in accordance with the Modbus protocol at Ural-Omega CJSC]. Avtomatizirovannye tekhnologii i proizvodstva [Automated technologies and production]. 2013, no. 5, pp. 291-295.

2. Burnashev R.E., Ryabchikov M.Yu., Grebennikova V.V. Upravlenie rabotoy tsentrobezhnoy drobilki SS-0.36 s uchetom znacheniya koeffitsienta kreposti iskhodnogo materiala po metodu Protodyakonova [The CC 0.36 centrifugal crusher operation control taking into account the Protodyakonov hardness coefficient for raw material]. Avtomatizirovannye tekhnologii i proizvodstva [Automated technologies and production]. 2014, no. 6, pp. 203-208.

3. Drobilka tsentrobezhnaya. Rukovodstvo po ekspluatatsii [Centrifugal crusher. Operations Manual], SPA Minsk, 2013, 51 p.

4. Konkurentnye preimushchestva drobilok Titan pri proizvodstve shchebnya. Rezhim dostupa [The competitive advantages of Titan crushers in crushed stone production]. URL: http://www.ntds.ru.

5. Anikin P.M. Avtomaticheskiy izmeritel leshchadnosti shchebnya [Automatic gauge for crushed rock flakiness]. Patent RF, no. 68523, 2007.

6. Trufanov I.D., Lyutyi A.P. et al. Sistemnye faktory otsenki rabotosposobnosti elektrotekhnicheskikh kompleksov na osnove integrostokhasticheskikh kriteriev energoeffektivnosti [System factors for electrical systems performance assessment on the basis of energy efficiency integral stochastic criteria]. Vostochno-Evropeiskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern - European Journal of Advanced Technologies], (48) 2010, pp. 46-58.

7. Ryabchikov M.Yu., Parsunkin B.N., Andreev S.M., Polko P.G., Logunova O.S., Ryabchikova E.S., Golovko N.A. Nechetkoe ekstremalnoe upravlenie protsessom izmelcheniya rudy dlya obespecheniya maksimalnoy proizvoditelnosti [Fuzzy extremal ore grinding process control in order to ensure maximum performance]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2011, no. 4, pp. 65-69.

8. Ryabchikov M.Yu., Parsunkin B.N., Andreev S.M., Logunova O.S., Ryabchikova E.S., Golovko N.A., Polko P.G. Dostizhenie maksimalnoy proizvoditelnosti optimiziruemogo protsessa izmelcheniya rudy pri ispolzovanii printsipov nechetkogo ekstremalnogo upravleniya [The achievement of maximum performance for the optimized ore grinding process in utilizing the fuzzy extremal control principles]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2011, no. 2, pp. 5-9.

9. Khopunov E.A. Selektivnoe razrushenie kak chastnyi sluchay dezintegratsii rud [Selective destruction as a special case of ore disintegration]. Obogashchenie rud [Ore Dressing], 2010, no. 6, pp. 27-33.

10. Borokha E.L., Vorobyev V.V., Gorobets A.V. Tsentrobezhnye drobilki i melnitsy udarnogo tipa [Centrifugal crushers and impact grinding mills]. Tsentrobezhnaya tekhnika – vysokie tekhnologii [Centrifugal equipment - high technologies], 2008, pp. 5-16.