ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

Mathematical simulation process soft redaction slabs was determined design value content of liquid in the two-phase zone slabs of tube steel for first and second threshold conductivity. It has been found experimentally that central part reduced slab specific pore space a third less of than in slab without soft redaction.

Keywords

Cast slab, soft redaction, mathematical simulation, specific pore space

1. Moshkunov V.V., Stoliarov A.M., Kazakov A.S. Opredelenie dliny lunki zhidkogo metalla v nepreryvnolityh sljabah iz trubnoj stali s ispol'zovaniem jeffekta «iskusstvennogo razdutija» zagotovki. [Determination of the length to point of solidification in strands of Peritectic Low Alloyed steels for pipes with using «Mini whale» effect]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova. [Vestnik Magnitogorsk State technical university named after G.I. Nosov]. 2012, no.1 (37), рp. 24-26.

2. Moshkunov V.V., Stoliarov A.M., Kazakov A.S. Snizhenie osevoj himicheskoj neodnorodnosti trubnoj stali v rezul'tate mjagkogo obzhatija nepreryvnolitogo sljaba. [Longitudinal chemical inhomogeneity of continuously cast slab from tube steel improvements as a result of soft reduction]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova. [Vestnik Magnitogorsk state technical university named after G.I. Nosov]. 2012, no.2 (38), pp. 24-25.

3. Bulanov L.V., Yurovskiy N.A., Khimich T.G., Masaev M.V. Matematicheskaja model' i raschet parametrov mjagkogo obzhatija nepreryvnolityh zagotovok. [Mathematical simulation and calculation parameter soft redaction continuously cast slab]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’. [Metallurgical and Mining Industry], 2003, no.8, pp. 124-130.

4. Yurovskiy N.A., Bulanov L.V. Raschetnyj analiz vlijanija parametrov nepreryvnoj razlivki na poroobrazovanie slitka. [Calculated analysis influence factors continuously cast on the pore formation slab]. Stal’. [Steel]. 2005, no.9. pp. 14-17.