ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

A forecasting mathematical model for any system indicator changing in time is created based on properties of S-shape curves. Mathematical equations, which may be used for determination of indicator accelerating and decelerating development periods, are given. This mathematical approach is an efficient way of indicator growth dynamics forecasting and process time intervals determination.

Keywords

S-shape curve of development, forecasting, indicator, mathematical model, growth dynamics.

Rubin Gennadiy Shmulievich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Polyakova Marina Andreevna – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical Univer-sity, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Gun Gennadiy Semenovich – D.Sc. (Eng.), Adviser to the Rector, Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7 (3519) 29-85-26. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1. Kynin A., Priven A. Forecasting (qualitative forecasting) of probable ways of technical systems development. URL: http://www.bash.ru/files/kinin_priven_prognoz-putey-vozmojnogo-razvitiya-ts.pdf. Accessed on 19 November 2014.

2. Altshuller G.S. Tvorchestvo kak tochnaya nauka: teoriya resheniya izobretatel'skikh zadach [Creative work as an exact science: the theory of inventive problem solving]. Moscow: Sov. radio, 1979, 184 p, Kibernetika.

3. Altshuller G.S. About technical systems development laws. Baku, 20.01.1977. http://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp.

4. Altshuller G.S., Selyutskii A.B. Kryl'ya dlya Ikara: Kak reshat' izobretatel'skie zadachi [Wings for Ikar: how to solve inventive problems]. Petrozavodsk: Karelia, 1980, 224 p.

5. Martino J. Tekhnologicheskoe prognozirovanie: per. s angl. [Technological forecasting. Trans. from English]. Moscow: Pro-gress, 1977, 592 p.

6. Rubin M. Myths about technical systems development laws. 2009. URL: http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4384. Accessed on 10 July 2014.

7. Formal (mathematical) interpretation of evolutionary and revolutionary processes. URL: http://lektsiopedia.org/lek-21425.html. Accessed on 19 November 2014.

8. S-shape growth modeling. URL: http://www.nicemanagement.ru/doips-208-1.html. Accessed on 19 November 2014.

9. Startsev Yu.N. S-shape development models and technological gaps. URL: http://www.lib.csu.ru/vch/128/010.pdf. Accessed on 19 No-vember 2014.

10. Nanotekhnologii kak klyuchevoj faktor novogo tekhnologicheskogo uklada v ehkonomike pod red. akad. RАN Glaz'eva S.YU. i prof. Kharitonova V.V. [Nanotechnologies as a key factor of new technological setup in economics. Ed. by acad. of RAS Glaziev S.Yu. and prof. Kharitonov V.V.]. Moscow: Trovant, 2009, 304 p.

11. Chukin M.V., Koptseva N.V., Baryshnikov M.P., Efimova Yu.Yu., Nosov A.D., Noskov E.P., Kolomiets B.A. The innovative potential of producing metalware from nanostructured steel. Vestnik Magnitogorskogo gosu-darstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I .Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2009, no. 2, pp. 64-68.

12. Chukin M.V., Emaleeva D.G., Baryshnikov M.P., Polyakova M.A. Sposob polucheniya dlinnomernykh zagotovok kruglogo poperechnogo secheniya s ul'tramelkozernistoj strukturoj [A method of producing long round cross-sectional workpieces with an ultrafine grain structure]. Patent RF, no. 2446027, 2012.

13. Chukin M.V., Polyakova M.A., Golubchik E.M., Rudakov V.P., Noskov S.E., Gulin A.E. Sposob polucheniya ul'tramelkozern-istykh polufabrikatov volocheniem s krucheniem [Method of manufacturing ultrafine grain semi-finished products by drawing with twisting]. Patent RF, no. 2467816, 2012.

14. Gun G.S., Chukin M.V., Rubin G.Sh. Quality management in metalware production. Metallurgicheskie protsessy i oborudovaniya [Metallurgical processes and equipment], 2013, no. 4, pp. 106-112.

15. Rubin G.Sh., Polyakova M.A. Development of standardization scientific basis. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I .Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2014, no. 1, pp. 97-102.

16. Rubin G.Sh., Chukin M.V., Gun G.S., Zakirov D.M. Develop-ment of metalware qualimetry theory. Chernye metally [Ferrous metals], 2012, July, pp. 15-21.

17. Gun G.S. Innovative methods and solutions in materials form-ing processes. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I .Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2014, no. 4(48), pp.99-113.

18. Gun G.S., Mezin I.Yu., Rubin G.Sh., Minaev A.A., Nazaybekov A.E., H. Dyja. The research genesis in the field of the steel products quality. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2014, no. 1 (45), pp. 92–97.

19. Gun G.S., Mezin I.Yu., Korchunov A.G., Chukin M.V., Gun I.G., Rubin G.Sh. Educational research school of Nosov Magnitogorsk State Technical University in product and industrial process quality management. Quality in materials processing, 2014, no. 1, pp. 5–8.

20. Rubin G.Sh., Polyakova M.A., Chukin M.V., Gun G.S. Protipology is the next stage of metalware standartization development. Stal' [Steel], 2013, no. 10, pp. 84–87.

21. Chukin M.V., Korchunov A.G., Gun G.S., Polyakova M.A., Koptseva N.V. Nanodimensional in high carbon steel structural part formation by thermal and deformation processing. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2013, no. 5 (45), pp. 33–35.

22. Gun G.S., Rubin G.Sh., Chukin M.V., Gun I.G., Mezin I.Yu., Korchunov A.G. Metallurgy qualimetry theory design and development. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2013, no. 5 (45), pp. 67–69.

23. Korchunov A.G., Chukin M.V., Gun G.S., Polyakova M.A. Upravlenie kachestvom produktsii v tekhnologiyakh metiznogo proizvodstva [Quality management in metalware production technologies: monograph]. Moscow: Ore and metals, 2012, 164 p.

24. Chukin M.V., Gun G.S., Korchunov A.G., Polyakova M.A. Outlook for producing high-strength steel reinforcement bars from high-carbon steel grades. Ferrous metals, 2012, no. 12, pp. 8–16.

25. Ushakov S.N., Chukin M.V., Gun G.S., Korchunov A.G., Polyakova M.A. High-strength reinforcement bars for concrete sleepers of a new generation. Railway track and equipment, 2012, no. 11, pp. 25–27.

26. Chukin M.V., Gun G.S., Baryshnikov M.P., Valiev P.Z., Raab G.I. Features of structural nanosteel rheological properties. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I .Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University], 2008, no. 1, pp. 24–27.

27. Tokar V.S., Gostev A.A., Gun I.G., Gaidabura V.V., Gun G.S., Sherkunov V.G. Ehffektivnye protsessy polucheniya fasonnykh profilej [Efficient processes of manufacturing shaped sections]. Magnitogorsk, 1994.

28. Belalov Kh.N., Klekovkina N.A., Klekovkin A.A., Nikiforov B.A., Gun G.S., Korchunov A.G., Zyuzin V.I., Kulesha V.A., Saveliev E.V. Proizvodstvo stal'noj provoloki [Production of steel wire]. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2005.

29. Gun G.S. Resursosberezhenie v metiznom proizvodstve. Teoriya i praktika raboty Beloretskogo metallurgicheskogo kombinata: kollektivnaya monografiya [Resource saving in metalware production. Theory and practice of operation of the Beloretsk Iron and Steel Works: a multi-author monograph]. Magnitogorsk, 2001.

30. Safronov M.F., Antipanov V.G., Rashnikov V.F., Afanasiev V.F., Kornilov V.L., Gun G.S., Shemshurova N.G. Roll production and operation at a metallurgical plant. Magnitogorsk, 1999, vol. 4.

31. Rubin G.Sh., Gun G.S., Pudov E.A. An overall quality assess-ment of steel rope wire. Steel, 1983, no. 1, p. 56.

32. Chukin M.V., Kolokoltsev V.M., Gun G.S., Salganik V.M., Platov S.I. Research of SEI HPE MSTU in a context of nanotechnology development. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical Uni-versity], 2009, no. 2, pp. 55-59.

33. Chukin M.V., Korchunov A.G., Bakshinov V.A. et al. Production of high-strength steel reinforcement bars for concrete sleepers of a new generation. Moscow, 2014.