ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

A model of performance evaluation of supplies development schemes by ramp with the transportation of ore with quarry lifts is suggested in the paper. The construction of the underground mine from the open pit space reduces the construction time and capital investments, ore transportation from the mine with the quarry lifts minimizing operating costs on the rise. These factors can significantly reduce the cost of extracting the ore mass, thereby increasing the effectiveness of mining stocks compared with the traditional way of opening through vertical shafts from the surface. With a small depth of the ore body engineering schemes considered allow to avoid supplies development from the surface and extend the scope of development schemes from the pit area using lifts installed by previous studies.

Keywords

Combined open-underground mining method, engineering schemes, conveyor, skip, the transportation cost.

Gavrishev Sergey Evgenyevich – D.Sc. (Eng.), Professor, Director of the Institute of Mining Engineering and Transport, Head of Open-Pit Mining of Mineral Deposits department, Mining Engineering and Transport Institute, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8(3519) 29-85-75. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kalmykov Vyacheslav Nikolaevich – D.Sc. (Eng.), Professor, Head of Underground Mining of Mineral Deposits department, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8(3519) 29-84-61.

Burmistrov Konstantin Vladimirovich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8(3519) 29-85-56. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tomilina Nuriya Gumarovna – Postgraduate Student, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8(3519) 29-84-16. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zalyadnov Vadim Yuryevich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: 8(3519) 29-85-56.

References

1. Sanakulov K.S., Shemetov P.A. Razvitie tsiklichno-potochnoy tekhnologii na osnove krutonaklonnykh konveyerov v glubokikh karyerakh [Development of cyclic-flow technology based on steeply inclined conveyors in deep open pits]. Gornyy zhurnal [Mining Journal], 2011, no. 8, pp. 34-37.

2. Yakovlev V.L. Perspektivnye resheniya v oblasti tsiklichno-potochnoy tekhnologii glubokikh karierov [Promising solutions in the field of cyclic-flow technology of deep open pits]. Gornyy zhurnal [Mining Journal], 2003, no. 4-5, pp. 51-56.

3. Gavrishev S.E., Burmistrov K.V., Tomilina N.G. Obosnovanie faktorov, obuslovlivayushchikh primenenie krutonaklonnykh podyemnikov pri kombinirovannom sposobe razrabotki mestorozhdeniy [Justification of the factors contributing to the use of steeply inclined lifts in the combined method of field development]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova. [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2012, no. 4, pp. 5-10.

4. Gavrishev S.E., Burmistrov K.V., Tomilina N.G. Klassifikasiya tekhnologicheskikh ckhem vskrytiya glubokikh gorizontov s primeneniem krutona klonnykh podyemnikov pri kombinirovannom sposobe razrabotki mestorozhdeniy [Classification of technological circuits of opening of deep layers using steeply inclined lifts or combined mining method]. Izvestiya vyschykh uchebnykh zavedeniy.Gornyy zhurnal [Proceedings of the Higher Educational Institutions. Mining Journal], 2013, no. 7, pp. 9-15.

5. Gavrishev S.E., Burmistrov K.V., Tomilina N.G. Obosnovanie tekhnologichtskoy skhemy vskrytiya glubokikh gorizontov karyerov s primeneniem krutonaklonnykh podyemnikov pri kombinirovannom sposobe razrabotki mestorozhdeniya [Justification of the technological scheme of opening of deep horizons of quarries with the use of high-angle lifts in the combined method of field development]. Goryy informatsyonno-analinicheskiy bulleten (nauchno-tekhnicheskiy zhurnal) [Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal)], 2013, no. 4, pp. 108-115.

6. Gavrishev S.E., Burmistrov K.V., Tomilina N.G., Kidyaev V.A. Sovremennye problemy transportnogo kompleksa Rossii [Modern problems of transport complex of Russia]. Magnitogorsk, 2013, pp. 168-179.

7. Rylnikova M.V., Kalmykov V.N., Ivashov N.A. Effektivnye skhemy vskrytiya i kombinirovannoy otrabotki rudnykh mestorozhdeniy [Effective Opening Scheme and of Combined Mining Deposits Ore]. Nedropolzovanie: XXI vek [Use of subsurface: XXI century], 2007, no. 2, pp. 52-54.

8. Novozhilov M.G., Drizhenko A.U., Maevskiy A.M. and others, Under. ed. Novozhilov M.G. Vysokoproizvoditelnye glubokie karyery [High Performance Deep Pits]. Moscow, 1984, 188 p.

9. Dyakov V.A., Shakhmeyster L.G., Dmitriev V.G. and others. Lentochnye konveyery v gornoy promyshlennosti [Belt Conveyors in Mining]. Moscow, 1982, 349 p.

10. Romakin N.E. Konstruktsia i raschet konveyerov [Design and Calculation of Conveyors]. Staryy Oskol, 2012. 504 p.

11. Kirichenko A.I., Kartavyy A.N. Krutonaklonnyy konveyer KNK-270 dlya Navoiyskogo GMK [Steeply inclined conveyor for Navoiysk MMC]. Gornaya promychlennost [Mining Industry], 2010, no.2, pp. 71-75.

12. Yakovlev V.L., Smirnov V.P., Bersenev V.A. Ustroystvo drobilno-konveyernyh kompleksov na glubokih karyerah [Device of crushing and conveyor systems in deep pits]. Yekaterinburg, 2003, 42 p.

13. Mossakovskiy Ya.V. Ekonomika gornoy promychlennosti [Economics of mining industry]. Moscow, 2006, 525 p.