ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

скачать

Аннотация

В статье рассмотрено математическое моделирование круглых прутков диаметром 14 мм из стали С45 и X2CrNi19-11 с точки зрения влияния применяемой калибровки валков на износ калибров. Для теоретических исследований использовали компьютерную программу Forge 2008®, основанную на методе конечных элементов (МКЭ), который позволяет моделировать термомеханические процессы прокатки в трехосном состоянии деформации. К модели износа в компьютерной программе Forge 2008® применили упрощенную модель Арчарда. Благодаря использованию новой технологии уменьшилась сила давления металла на валки в модифицированных формах при прокатке прутков, что повлияло на уменьшение износа рабочих валков на 10-20%.

Ключевые слова

Круглые прутки, калибровка валков, математическое моделирование, метод конечных элементов.

Дыя Хенрик – д-р техн. наук, проф. кафедры обработки металлов давлением и инженерии безопасности, Факультет инженерии процессов, материалов и прикладной физики, Ченстоховский технологический университет, Польша. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Сыгут Мариола – докторант кафедры обработки металлов давлением и инженерии безопасности, Факультет инженерии процессов, материалов и прикладной физики, Ченстоховский технологический университет, Польша.

1. Byon S.M., Kim S.I., Lee Y. A semi analytical model for predicting the wear contour in rod rolling process. J. Mat. Proc. Technology, vol. 191, 2007, рр. 306-309.

2. Danchenko V., Dyja H., Lesik L., Mashkin L., Milenin A.: Technologia i modelowanie procesów walcowania w wykrojach. Politechnika Częstochowska, Metalurgia, Częstochowa, 2002, no. 28.

3. Mróz S., Szota P., Stefanik A.: Numeryczne modelowanie zużycia wykrojów podczas walcowania kształtownika łebkowego HP 220. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 30, no 3, 2010, рр. 160-168.

4. Chenot J.L., Fourment L., Coupez T., Ducloux R., Wey E.: Forging and Related Technology. Birmingham, 1998, p. 113.

5. Hoff N.J. Approximate Analysis of Structures in the Presence of Moderately Large Steps Deformation. Quart, Appl. Mech., 1954, 2, p. 49.

6. Norton F.H. Creep of Steel at High Temperature. McGraw Hill, New York, 1929.

7. Kocańda A. Określenie trwałości narzędzia w obróbce plastycznej metali. Informatyka w technologii metali, praca zbiorowa. Ed. A. Pieli, F. Grosmana, J. Kusiaka, M. Pietrzyka, Gliwice 2003, pp. 148-188.

8. Archard J. F. Contact and rubbing of flat surfaces. Journal of Applied Physics, vol. 24, no. 8, 1953, pp. 981-988.

9. Gavrus A, Massoni E, Chenot J.L. An inverse analysis using a finite element model for identification of rheological parameters. Journal of Materials Processing Technology, 1996, vol. 60, p. 447.

10. Lesik L., Dyja H., Mróz S.: Inter-stand deformation of strip during the rolling process. The Chinese Society for Metals CSM 2001 Annual Meeting Proceedings, Beijing, 2001, pp. 350-354.

11. Sygut M.: Teoretyczno doświadczalna analiza procesu walcowania w modyfikowanych wykrojach wydłużających. Praca doktorska, Częstochowa, 2011.

12. Lesik L., Mróz S., Dyja H.: Wytwarzanie prętów okrągłych w zawężonym zakresie tolerancji wymiarowej. Materiały Konferencyjne II Międzynarodowej Sesji Naukowej pt.: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Seria: Metalurgia nr 19, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2001, pp. 65-68.

13. Dyja H., Mróz S., Sygut P., Sygut M. Technologia i modelowanie procesu walcowania prętów okrągłych o zawężonej tolerancji wymiarowej, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Seria: Monografie, no. 27, Częstochowa, 2012.

14. Dyja H., Sygut M. Wpływ zastosowania wykrojów modyfikowanych na parametry siłowe występujące podczas walcowania prętów okrągłych. Hutnik-Wiadomości hutnicze, 2012, no. 5, pp. 308-311.

15. Sygut M., Kawałek A., Dyja H. Ekonomiczny aspekt wykorzystania wykrojów modyfikowanych podczas walcowania prętów okrągłych. Materiały Konferencyjne XVI Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2013, pp. 677-686.

16. Celikov A. I., Grishkov A. I. Teorija prokatki. Metallurgija, Moskva, 1970.

17. Mróz S. Proces walcowania prętów z wzdłużnym rozdzieleniem pasma. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria MONOGRAFIE, no. 138, Częstochowa, 2008.

18. Szota P., Mróz S., Stefanik A., Dyja H. Numerical modelling of the working rolls wear during rods rolling process. Archives of Metallurgy and Materials, 2/2011 (vol. 56,), pp. 495-501.

19. Szota P., Mróz S., Stefanik A.: Numeryczne modelowanie zużycia ciągadeł podczas ciągnienia drutu okrągłego. Hutnik-Wiadomości hutnicze, 2011, no. 1, pp. 138-141.